Sunday, September 11, 2011

MAJINA YA DUNGU,JAMAA NA MARAFIKI WALIO SALIMIKA KTK AJALI YA MELI NCHINI ZANZIBAR

Update as per Mnazi Mmoja Hospital
ORODHA YA WALIONUSURIKA FREE ZANZIBAR PEOPLE FROM MKOLONI MWEUSI inatowa salaam na kuwatakiya moyo wa subiri kwa wale wote waliopoteza ndugu, jamaa na marafiki katika janga hili.
Katika jitihada za kusaidia umma kwa ujumla, FREE ZANZIBAR PEOPLE FROM MKOLONI MWEUSI itakuwa ikitoa orodha ya majeruhi kadri ya majina yatakavyopatikana.
*Orodha hii ni kama inavyotolewa na Hospitali ya Mnazi Mmojas.
Sr.No. Name Age
1 Omar Ali 20
2 Mudhir Kassim 18
3 Ismail Mohamed 18
4 Said Khamis 35
5 Abdallah Khamis 20
6 Florance Fusi 49
7 Ali Juma Omar 19
8 Said Asa 44
9 Badru Haji 53
10 Juma Bakar 23
11 Ame Iddi 60
12 Bakari Juma 18
13 Khamis Haji 17
14 Mohamed Juma 15
15 Amour Juma 40
16 Khamis Abdallah 57
17 Tahir Bakar 17
18 Suleiman Khamis 14
19 Nasib Muhidin 21
20 Omar Masoud 18
21 Shaib Juma 25
22 Juma Ali Hamad 41
23 Hamad Suleiman Hamad 35
24 Hamiyar Hadi 28
25 Yusuf Hamad 14
26 Rashid Abdallah 30
27 Mjaka Juma 17
28 Haji Khamis 35
29 Hamad Said 34
30 Adil Issa 34
31 Salim Juma 30
32 Kombo Omar 16
33 Khamis Rashid 16
34 Nassir Salim 35
35 Omar Yahya 30
36 Hamad Ali Hamad 17
37 Said Saleh 25
38 Nassor Ali 25
39 Masoud Said 21
40 Haji Ali 32
41 Abeid Abdallah 30
42 Ali Kombo 22
43 Hamad Dadi 31
44 Hafidh Said 25
45 Ali Hassan 20
46 Ali Vuai 38
47 Hemed Omar Mussa 20
48 Issa Abdi Issa 37
49 Yusuf Mbarouk 30
50 Mbarouk Hamad 16
51 Musa Hamad 16
52 Suleiman Said 16
53 Salim Ali 34
54 Masoud Musa 42
55 Yusuf Ame 30
56 Hemed Mbarouk 27
57 Abdallah Sichui 35
58 Ali Khamis Ali 35
59 Salim Said Mohammed 13
60 Asia Khatib 22
61 Badru Ali 19
62 Hamza Abdallah 16
63 Mohamed Juma 16
64 Othman Omar 27
65 Massoud Hamad 15
66 Jabir Ali 16
67 Machano Makame 20
68 Faisal Hussain 18
69 Hassan Ali 21
70 Hamad Juma Said 16
71 Issa Haji Said 15
72 Juma Saleh Juma 38
73 Hamad Mselem 26
74 Rashid Abdallah Rashid 20
75 Othman Sheha 28
76 Rashid Kibwana Mwinyi 43
77 Khamis Ali Masoud 19
78 Abeid Bakar Abeid 20
79 Nassor Hamad Shoka 60
80 Ali Kalio Mosi 28
81 Hamad Ally Hamad 17
82 Ali Hamadi Kibano 53
83 Abdallah Ali Hamad 13
84 Mohammed Ali Omar 34
85 Juma Idi Juma 55
86 Said Ali Hassan 43
87 Seif Makame Bakar 18
88 Juma Omar Juma 25
89 Hatibu Muhidini Nasibu 21
90 Hafidh Said Omar 23
91 Bakari Ali Abdallah 19
92 Said Haji Said 37
93 Omar Masoud Rashid 18
94 Khamis Juma mohammed 14
95 Said Rashid Mohammed 57
96 Khamis Mbawana Omar 24
97 Ali Said Ali 38
98 Arafat Ali Arafat 21
99 Matar Hamad Said 35
100 Mcha Ali
101 Othman Hamad Alawi 37
102 Masoud Ali Rashid 40
103 Bakar Faki Hamad 14
104 Faisal Hassan Khamis 19
105 Hamad Mbarouk Juma 18
106 Issa Said Issa 15
107 Ismail Mohammed Abrahaman 18
108 Shamata Ali Said 22
109 Khamis Ali Bakar 19
110 Salum Abdallah Nassor 16
111 Juma Mohammed Juma 60
112 Kheir Salum Omar 13
113 Omar Juma Musa 16
114 Shaame Ali Shaame 12
115 Nassor Shaibu Nassor 14
116 Mbarouk Hamad Mbarouk 27
117 Yahya Hussain Kombo 15
118 Khamis Mohammed Khamis 34
119 Hemed Abdallah Hemed 16
120 Amour Ali Mohammed 9
121 Khamis Juma Mjaka 33
122 Said Abushir 15
123 Juma Khamis Juma 13
124 Juma Abrahman Mohammed 15
125 Said Omar Kombo
126 Said Ali Makame 13
127 Hassan Ali Shaame 21
128 Mohammed Ali Lada 49
129 Juma Rashid Kombo 15
130 Sharif Dadi Khamis 11
131 Mbarouk Hamad Khamis 14
132 Abdulaziz Abou-mnamengi 21
133 Faudhan Ali Mohammed 11
134 Adil Ame Said 11
135 Said Seif Said 17
136 Ali Khamis Hamad 12
137 Abdallah Ali Hamad 13
138 Khamis Kassim Tungi 16
139 Salma Mohamed Haji 21
140 Hamida Ali Yusuf 45
141 Mshanga Khalid Juma 26
142 Latifa Khamis Omar 14
143 Mwanamkuu Kombo Omar 53
144 Mosa Mohammed Khamis 12
145 Salma Nassor Said 15
146 Amina Ali Muhina 33
147 Abdu Said Khamis 17
148 Sheikha Nassor
149 Abdallah Humoud Khamis 14
150 Said Omar Mohammed 14
151 Nasra Aman Khamis 17
152 Raya Masoud Ali 23
153 Safia Said Salum 10
154 Samia Issa Ali 15
155 Chum Hamad Makame 40
156 Asha Ali Said 47
157 Mafunda Abdallah Omar 25
158 Hadia Ali Rajab 20
159 Time Hamad Issa 30
160 Bishara Suleiman Mussa 14
161 Fatma Hamad Mohammed 36
162 Hadia Ali Rajab 20
163 Mafunda Abdallah Haji 47
164 Haidham Rashid Said 14
165 Aze Faki Chande 27
166 Mwanahija Khamis Simai 22
167 Fatma Ali Mussa 24
168 Laila Mohamed Khamis 11
169 Asha Mzee Omar 19
170 Samira Khamis 15
171 Salma Masoud 20
172 Hairat 18
173 Jamila Silima Khamis 25
174 Maryam S Juma 6
175 Saade Hassan Bakar
176 Hajra Hassan Bakar
177 Aze Kombo 35
178 Yusuf Mbarouk 30
179 Khalid Joseph 41
180 Ibrahim Issa chande 14
181 Khamis Ali Habib 17
182 Jamal Mohd Ameir 14
183 Salim Mbarouk 13
184 Moza Mohd 12
185 Suleiman Khamis Soud 12
186 Sabra Hamad Kombo 13
187 Ali Hilal 14
188 Said Mohd Masoud 13
189 Abdalla Hamad Khamis 14
190 Said Omar 14
191 Ali Ramadhan Hamad 13
192 Abdalla Ramadhan Abdalla 14
193 Mam Said Juma 3
194 Husna Suleiman 12
195 Safia Said 10
196 Saum ISSA 15
197 Mustafa Abdala Juma 16
198 Wardat issa Khamis 12
199 Fatma Mussa Omar 12
200 Mchana Abdalla Ali 13
201 Hamad issa Khamis 12
202 Salma Mohd 13
203 Iman Idiria Khamis 7
204 Time Makame Omar 13
205 Hajra suleiman 10
206 Khairat Hamad 12
207 Nahida Hemed Juma 12
208 Fatuma Abdalla Hamad 9
209 Shaame Abdalla Suleiman 12
210 ismail Othamn Hamad 12
211 Ashraf Khati Ali 13
212 Sleiman Said Ali 9
213 Adam Ali Kombo 18
214 Rashid Ali kombo 15
215 Ahmad Abdalla 13
216 Salima Amour Abrahman 13
217 Adil Ali Abdalla 9
218 Aley Hussein 16
219 Abdallah Seif Abdallah 12
220 Ibrahim Hamad Shehe 12
221 Bakari Ali Makame 16
222 Abdulwahid Sharif 13
223 Nasir Saib Nassor 14
224 Saade Abdallah Juma 13
225 Harith Haji Khamis 11
226 Fatma Juma Rashid 12
227 Fauzia Kombo Makame 12
228 Juma Omar Juma 14
229 Salim Badru Abdallah 13
230 Ashraf Saleh Kombo 11
231 Abubakar Salum Said 11
232 Mshanga Hator Ali 14
233 Suhaila Kombo Hussain 10
234 Awena Ali Khamis 6
235 Khadija Ali Sharif 12
236 Said Abdallah Mohammed 12
237 Mosa Khamis Nassor 11
238 Siti Hamad Abdallah 14
239 Aisha Seif Mussa 10
240 Samira Mbanwa 12
241 Nassor Salim Mbwana 12
242 Auhat Omar Mussa 10
243 Rabia Hamad Simai
244 Alawi Mwinyi Suleiman 18
245 Fahmi Hemed Salum 16
246 Juma Saleh Juma 34
247 Mohammed Omar Ali 40
248 Ibrahim Mohammed Ibrahim 30
249 Mmanga Khamis Seif 18
250 Mohamed Said Kisiwa 18
251 Thinei Omar Thinei 19
252 Juma Mbarouk Juma 19
253 Hamad Juma Mbarouk 22
254 Musa Seif Said 15
255 Hamad Suleiman Juma 43
256 Ame Mbai Ame 34
257 Haji Omar Juma 36
258 Ali Mohamed Ali 24
259 Said Issa Juma
260 Abdallah Saleh
261 Hamad Juma Issa 42
262 Khatib Juma Kombo 23
263 Mohammed Mussa Said 26
264 Makame Ali Seif 23
265 Bakar Mussa Said 27
266 Fadhil Shineni Kombo 40
267 Kundi Omar Faki 31
268 Rashid Khamis Ali 19
269 Makame Juma Makame 52
270 Othman Maalim Haji 47
271 Maulid Mjaka Shamtana 52
272 Mohamed Idrisa Abeid 35
273 Hamad Issa Hamad 23
274 Khamis Ali Juma 23
275 Ali Yusuf Mohamed 21
276 Amour Seif Hamad 41
277 Omar Bakar Saleh 36
278 Khamis Hamad Said 41
279 Omar Juma Faki 29
280 Issa Khamis Hamad 25
281 Othman Juma Hamad 14
282 Ibrahim Mohammed Abdallah
283 Ali Yusuf 21
284 Ali Mngwali Juma 65
285 Seif Mohamed Salim
286 Sahran Omar Hamad
287 Suleiman Khamis Soud
288 Rashid Hamad Khamis 27
289 Gharib Salim Hassan
290 Salum Hamad Omar 24
291 Khamis Hassan Kombo
292 Sharif Ali Masoud
293 Salum Suleiman Ameir
294 Suleiman Rashid Mbarouk
295 Mohammed Zubeir Hamad
296 Khamis Ali Khamis 32
297 Juma Habib Mbarouk
298 Omar Hassan Haji 42
299 Mohamed Ramadhan Musa
300 Abdul Haji Abdallah
301 Rashid Khalfan Rashid
302 Yusuf Kassim Hussain
303 Nassor Kassim Hussain
304 Said Juma Maulid
305 Khalid Hamad Juma
306 Aboubakar Khamis 14
307 Ibrahim Hamad 12
308 Fatma Said 10
309 Fauzia Kombo 12
310 Suleiman Ali Mkubwa 21
311 Mohammed Omar 24
312 Yusuf Juma 14
313 Khairat Seif Fadhil
314 Sabrina Shaame
315 Abdallah Ali 13
316 Nassor Shaib 14
317 Salim Khamis Ali 14
318 Khadija Ali Sharif 12
319 Yahya Hussain Kombo 15
320 Yahya Ishaka Omar 6
321 Seif Simai
322 Said Abdallah Ali 16
323 Adam Ali Kombo 15
324 Warda Issa Khamis 12
325 Hemed Abdallah Hemed
326 Suleiman Salum Mohammed
327 Sharifa Dadi Khamis
328 Fatma Salum Ali 10
329 BUBU (Hasemi Jina Halikujulikana)
330 Harith Haji Khamis 11
331 Ruwaida Ali Omar
332 Sauhat Abdallah Ali
333 Abdul Sharif
334 Salum Badru 13
335 Seif Suleiman
336 Mshanga Abdallah Ali
337 Mohammed Ali Mohammed
338 Aiman Idrisa 7
339 Juma Yusuf Salum 7
340 Adil Issa Omar 34
341 Massoud Said Rashi 21
342 Ali Kombo Haji 22
343 Nassor Salum Seif 25
344 Asa Kombo Hamad 36
345 Hamad Omar Issa
346 Hamiar Haji Humoud 21
347 Haji Khamis Haji 37
348 Amina Hamad Mohammed 21
349 Maryam Ali Juma 25
350 Sada Maulidi Simba 30
351 Saada Yakub Suleiman 36
352 Firdaus Khamis Nasuha 12
353 Salma Khatib Mwinyichande 12
354 Zainab Abdallah Ali 55
355 Chumu Kombo Hamad 16
356 Fatma Shaame Mbarouk 15
357 Fatma Kombo Haji 15
358 Risiki Shaame Abdallah 10
359 Sabra Zubeir Billal 14
360 Asha Suleiman Ali 16
361 Mtumwa Makame Mdungi 46
362 Ruwaida Ali Omar 9
363 Zuhura Juma Seif 24
364 Helson Peter Haale 1
365 Sesilia Piu Mkama 26
366 Niwe Hamad Mkadam 22
367 Mshanga Said Abdallah 27
368 Latifa Abdrahaman Omar 17
369 Khairat Hamad Khamis 13
370 Zuhura Ali Majaaliwa 13
371 Mpaji Hasa Bakar 12
372 Fatma Issa Shamata 15
373 Saida Ali Mbwana 25
374 Zawadi Juma Hatibu 18
375 Rehema Salim Suleiman 21
376 Mwanaisha Ali Mbarouk 17
377 Fatma Ibrahim Ussi 21
378 Chum Hamad Chande 58
379 Mtumwa Juma Maalim 29
380 Tauhida Omar Mohamed 23
381 Hadia Haji Shamata 35
382 Khadija Omar Juma 14
383 Rihana Khamis Juma 13
384 Salma Khatib Mwita 12
385 Saada Hassan Bakar 21
386 Hamida Mwalim Ali 26
387 Asha Issa Musa 29
388 Suleiman Said Suleiman
389 Sada Muntar
390 Salum Juma Masoud
391 Seif Mohamed Salum
392 Hamad Khamis Issa
393 Bakar Othman Abdallah
394 Mfaki Kheir Dawa
395 Said Abdallah Seif
396 Omar Hayam Khamis
397 Nassor Khamis
398 Thinei Omar Thinei
399 Amour Ali Hamad
400 Juma Mbarouk Juma
401 Ame Mbae
402 Arif Shekh Arif
403 Said Issa Juma
404 Abdallah Saleh
405 Abdu Shakur
406 Hamad Juma Mbarouk
407 Juma Omar Hamad
408 Hussain Rashid Fadhil
409 Hamad Kombo Khamis
410 Mohamed Ramadhan Musa
411 Omar Ali Rashid
412 Rashid Khalfan Rashid
413 Alawi Mwinyi Suleiman
414 Salum Khamis Shaame 14
415 Ali Ngwali Juma 75
416 Juma Iddi Juma 80
417 Nassor Omar Hassan 18
418 Mbezi Wilbadi 39
419 Zaharan Omar Hamad 28
420 Khamis Mohamed Khamis 34
421 Othman Hamad Alawi 37
422 Seif Makame Bakar 18
423 Gharib Ali Hamad 17
424 Said Abdi Bushiri 15
425 Mzee Fadhil Abas 30
426 Ali Said Ali 38
427 Khamis Juma Mjaka 33
428 Juma Omar Juma 23
429 Masoud Ali Rashid 46
430 Haji Said Bedui 45
431 Khamis Kassim Khamis 16
432 Ali Khamis Hamad 14
433 Khamis Ali Bakari 19
434 Mbarouk Hamad Khamis 14
435 Juma Khamis Juma 13
436 Said Haji Said 37
437 Said Ali Hassan 43
438 Mohammed Rashid Khamis 21
439 Said Seif Said 17
440 Khamis Juma Mjaka 33
441 Yasir Ali Salum 11
442 Ali Ame Said 11
443 Mcha Ali Salum 77
444 Mwinyi Bakari Saburi 80
445 Othman Daru Othman 28
446 Seif Suleiman Ali 25
447 Said Ali Hassan 43
448 Juma Mohamed Juma 60
449 Farid Aboud Talib 28
450 Said Omar Kombo 45
451 Fatma Ibrahim Ussi 20
452 Hamed Ali Omar 27
453 Hamis Mbwana Omar 24
454 Said Ali Said 18
455 Ali Hamad Kibano 53
456 Foum Saleh Ali 42
457 Abdallah Mohamed Ali 30
458 Khamis Ali Bakari 79
459 Kheir Salum Omar 13
460 Hamad Mbarouk Juma 18
461 Amour Ali Mohammed 9
462 Abdi Ali Said 11
463 Said Rashid Mohammed 57
464 Askari Shaame Kai 54
465 Omar Juma Musa 16
466 Mbarouk Hamad Mbarouk 27
467 Khamis Mohamed Khamis 24
468 Fatma Salum Ali 10
469 Salum Hamad Nassor 12
470 Abdul Ali Issa 8
471 Abdul Fatah Ali 7
472 Said Omar Rajab 40
473 Khamis Suleiman Said 25
474 Khamis Hamad Hilika 27
475 Bakar Makame Haji 47
476 Juma Yusuf Juma 14
477 Abdulaziz Aboumengi 21
478 Ali Saleh Ali 35
479 Khamis Mohamed Khamis 31
480 Ali Mohamed Hamid 18
481 Yasir Hamad Kombo 15
482 Salma Mohamed Haji 20
483 Hamida Ali Yusuf 45
484 Mshanga Khalid Juma 26
485 Latifa Khamis Omar 14
486 Mwanamkuu Kombo 53
487 Mosa Muhammed Khamis 12
488 Salma Nasor Said 15
489 Amina Ali Muhina 33
490 Abdu Said Khamis 17
491 Sheika Nassor
492 Abdallah Humoud Rashid 14
493 Said Omar Mohammed 14
494 Nasra Aman Khamis 17
495 Raya Masoud Ali 23
496 Safia Said Salum 10
497 Samia Issa Ali 15
498 Chum Hamad Makame 40
499 Asha Ali Said 47
500 Mafunda Abdallah Omar 25
501 Hadia Ali Rajab 20
502 Time Hamad Issa 30
503 Bishara Suleiman Musa 14
504 Fatma Hamad Mohammed 36
505 Hadia Ali Rajab 20
506 Mafunda Abdallah Haji 47
507 Haitham Rashid Said 14
508 Azee Faki Chande 27
509 Mwanahamis Simai 22
510 Fatma Ali Musa 24
511 Asha Mzee Omar 19
512 Layla Mohamed Khamis 11
513 Samira Khamis 15
514 Salma Masoud 20
515 Khairat 18
516 Jamila Silima Khamis 25
517 Maryam S Juma 6
518 Saade Hassan Bakar
519 Hajra Hassan Bakar 8
520 Nayla Mohammed Khamis 11
521 Abeida Said Khamis 17
522 SALEH ABDALLA SULEIMAN
523 RAMADHAN HAJI KHAMIS
524 ABRAHMAN ABDALLA AZIZ
525 MBASO HAMAD MAKAME
526 NASRA MUHSIN AHMAD
527 MOZA RASHID SALIM
528 SHARIF JUMA SHARIF
529 SALEH OMAR UBWA
530 RAHMA SALIM ZAID
531 TWAHIR IDD SAID
532 SALIM MBAROUK JUMA
533 MOHAMED KHALID SAID
534 KHAIRAT HILAL ALI
535 SABRA MOHAMED SAID
536 FATHIYA NASSOR ALI
537 NASSOR HAMAD JUMA
538 NASSOR ISMAIL MASOUD
539 SALIM SHEHE HAJI
540 AYYAN KHAMIS AYYAN
541 OMAR MOHAMED SALIM
542 KHAMIS JABU FAKI
543 BAKARI SALI SEIF
544 JASTINE KESI SOLE
545 KHAMIS ALI SEIF
546 KHATIB HAJI KHATIB
547 MAULID KHAMIS JUMA
548 BAKARI SHEHA OTHMAN
549 MASOUD ALI HAMAD
550 MASOUD JUMA MASOUD
551 MOHAMED ALI SULEIMAN
552 HUSEIN HAMAD
553 ALI KASSIM ALI
554 MOHAMED BAKARI KHAMIS
555 ALI OMAR HAMAD
556 KHAMIS OMAR MBAROUK
557 JUMA HAMAD SHEHA
558 ALI HAMAD JUMA
559 HADIA KHAMIS SIMAI
560 MARYAM MURADI SAID
561 MSHAMATA HASSAN SHAMATA
562 HAMAD ABDALLA MOHAMED
563 MUSSA KHAMIS MZILI
564 JUMA FAKI OMAR
565 TWAHIR IDRISA IDDI
566 JUMA SAID ALI
567 ALI KHAMIS JUMA
568 OMAR JUMA KHATIB
569 HAMIAR HAMAD ALI
570 OMQAR HIJA BAKAR
571 SALEH ABRAHMAN JABIR
572 SAID BAKAR
573 ABUBAKAR MOHAMED BAKAR
574 SEIF SAID OMAR
575 MAKAME SHARIF HAMAD
576 MAULID HAMAD OMAR
577 DADI ABDALLA ALI
578 SAID ISSA KHAMIS

No comments:

Post a Comment