Saturday, May 9, 2015

MAJINA YA WAGOMBEA WA CHAMA CHA CUF WALIOCHANGULIWA KATIKA HATUA YA KWANZA KATIKA MAJIMBO 50 YA UCHAGUZI NCHINI ZANZIBAR

MAJINA YALIYOPENDEKEZWA
WILAYA YA MJINI
JIMBO
S/N
UBUNGE
UWAKILISHI
MJI MKONGWE
1.
MUHAMMAD IBRAHIM SANYA
ISMAIL JUSSA LADHU
2.
ALLY ABDULLAH ALLY SALEH

3.
MOHAMMED NOUR MOHAMMED

JANG’OMBE
1.
MOH’D ABDULRAHMAN MOHAMMED
ALI HAJI MWADINI MUSSA
2.
ABDALLA ALI ABDALLA
SAID AMIR SALEH
3.
MOH’D YUSSUF MAALIM
HAJI AMEIR MUHUNZI
RAHALEO

1.
KHALID RAJAB MGHANAH
OMAR MUSSA MAKAME
2.
SALUM ABDALLA SALUM
JUMA MASSOUD JUMA
3.

MWANA OMAR ISSA
KIKWAJUNI
1.
SALUM MWALIM
ALI KOMBO SHAIB
2.

BAKAR HASSAN BAKAR
3.

MOHAMMED KHALFAN SULTAN
CHUMBUNI
1.
JUMA MOHAMMED JUMA
MAULID SULEIMAN JUMA
2.
ALI JUMA KHAMIS
NASSOR ALI AMOUR
3.
OMAR ALI KHAMIS
MASHAVU BAKARI JUMA
K/MTIPURA
1.
MASOUD FAKI MASOUD
AMINA RASHID SALUM
2.
ABDI SEIF HAMAD
MAJALIWA JUMA SEIF
3.
SULEIMAN MZEE SULEIMAN
FADHIL ALI FADHIL
MAGOMENI
1.
HASSAN KHAMIS HASSAN
ZAINAB OMAR MZEE
2.
AHMED KHAMIS HAMAD
JUMA OTHMAN EL-SHIRAZY
3.
ZUBEIR MAKAME MUSSA
YUSSUF IDDRISA MUDU
MPENDAE
1.
OMAR MOHAMMED OMAR
RASHID HASSAN RASHID
2.
SULEIMAN KHAMIS ALLY
ALI HAMAD ALI
3.
FAKIH ABDALLA PANDU
MAHROUK ABDALLA SULEIMAN
AMANI
1
KHAMIS SILIMA AME
KHAMIS RASHID ABEID
2.
NASSOR JUMA SALIM
MWAJUMA JUMA KOMBO
3.
ZULEIKHA ALI JUMA

KWAHANI
1.
KHAMIS MUSSA HAJI
HASSAN JUMA HASSAN
VITI MAALUM
1.
FAT-HIYA ZAHRAN SALIM
FATMA ABDUL-HABIB FEREJI

2.
MAUWA MOHAMMED MUSSA
NUNUU SALIM RASHID

3.
HALIMA HEMED ABDALLA
RAHMA MOHAMMED IBRAHIM
                  WILAYA YA MAGHARIBI
JIMBO
S/N
UBUNGE
UWAKILISHI
MAGOGONI
1.
SALUM MUSSA HAJI
ABDILLAH JIHAD HASSAN
2.
SALEH MOHAMMED SALEH
SAID ABDULLAH JUMA
3.
HAMAD ALI HAMAD
MOH’D ALI AMOUR
BUBUBU
1.
JUMA KHAMIS JUMA
JUMA DUNI HAJI
2.
RASHID SOUD KHAMIS
ALI JUMA KHAMIS
3.
KHAMIS KHAMIS AMEIR

MFENESINI
1.
KHAMIS KHALFAN JUMA
SALEH KHAMIS OMAR
2.
HASSAN OTHMAN MAKAME
SAADA SHAIB AHMADA
3.
SALEH ABDALLAH KHALFAN

MTONI
1.
ALI AME ALI
NASSOR AHMED MAZRUI
2.
AME KHAMIS AME
MUSSA HAJI JADI
3.
FAKI HAJI MAKAME

DOLE
1.
KHAMIS MSABAHA MZEE
HASNE ABDALLA ABEID
2.

YUSSUF OMAR MUHINE
3.

MOH’D ISSA SIMAI
DIMANI
1.
KHALID SAID SULEIMAN
MOHAMMED HASHIM ISMAIL
2.
SIBA ABDULKADIR AHMED
ALI JUMA ALI
3.
HEMED SAID NASSOR
ABDULRAZAK KHATIB RAMADHAN
KIEMBE SAMAKI
1.
MOHAMMED NASSOR MOHAMMED
MANSOUR YUSSUF HIMID
2.
ABDULMALIK HAJI JECHA

3.
GHARIB SULEIMAN SALUM

M/KWEREKWE
1.
HAMAD JUMA HAMAD
USSI JUMA HASSAN
2.
ALI SALIM KHAMIS
RASHID SULEIMAN JUMA
3.


FUONI
1.
MOHAMMED JUMA AMINIE
SULEIMAN SIMAI PANDU
2.
SHEIKH HAMAD SHEIKH
SAID SALUM SAID
3.


VITI MAALUM
1.
KHADIJA SALUM ALI
ZAHRA ALI HAMAD
2.
RAISA ABDALLA MUSSA
LUTFIYA KASSIM JUMA
3.
FATMA ALI YUSSUF
HASSINA ALI MATTAR

WILAYA YA KASKAZINI ‘A’
JIMBO
S/N
UBUNGE
UWAKILISHI
NUNGWI
1.
YUSSUF HAJI KHAMIS
HASSAN JANI MASSOUD
2.
JUMA NYANGE OMAR
HAJI MWADINI MAKAME
3.
VUAI AME OMAR
HAJI MAULID MACHANO
MATEMWE
1.
ALI MATI WADI
AUSI FAKI KHAMIS
2.
HASSAN CHUM SAUTI
KAZIJA KHAMIS KONA
3.
DUNIA HAJI PANDU
NAHODHA KHAMIS HAJI
MKWAJUNI
1.
KHAMIS MOH’D NASSOR
HAJI KESS HAJI
2.
MACHANO YUSSUF MACHANO
DUNI MACHANO HAJI
3.
ALI OMAR NAHODA
HAJI FOUM HAMDU
CHAANI
1.
KHATIB ALI JUMA
JUMA KHAMIS JUMA
2.

KHAMIS AMOUR VUAI
3.


TUMBATU
1.
RASHID KHAMIS RASHID
HASSAN KHAMIS JUMA
2.
HAMAD ABUU HAMAD
ZUBEIR BAKAR ALI
3.
MTUMWA HAJI MAKAME
MAKAME HAMAD MAKAME
VITI MAALUM
1.
RAYA MOH’D NASSOR
SEMENI HAJI JUMA
2.
MIZA BAKAR HAJI
KAZIJA KHAMIS KONA
3.
MWAJUMA HASSAN KHAMIS
SADA KHAMIS SALUM

                                               KASKAZINI ‘B’
JIMBO
S/N
UBUNGE
UWAKILISHI
DONGE
1.
SALUM KHAMIS MALIK
SULEIMAN AHMED SULEIMAN
2.
KOMBO MOH’D KOMBO
BUMBWINI
1.
MOHAMMED AMOUR MOHAMMED
MAJUTO PANDU KHAMIS
2.
JUMA SILIMA JUMA
ZAHRAN JUMA MSHAMBA
3.
HAJI MAKAME AME
MOH’D TWALIBU HAJI
KITOPE
1.
MWINSHAHA SHEHE ABDALLA
FATMA SEIF SAID
2.
RASHID FADHIL MAKAME
HASSAN KHATIB KHEIR
3.
SALUM HAMZA MJANAHERI
ABEID HAJI ABDALLA
VITI MAALUM
1.
SHEMSA OMAR SULEIMAN
PAVU JUMA ABDALLAH
2.
ASHA KHAMIS HAJI
ASHURA SHARIF ALI
3.
SAUDA MAKAME KHATIB
FARIDA SALUM KASSIM

WILAYA YA KATI
JIMBO
S/N
UBUNGE
UWAKILISHI
UZINI
1.
ADAMU ALI WAZIRI
MUSSA IDDI HAJI
2.
ABDI MOH’D ADEYOUM
HAMRANI NAIMU MEMBARI
3.
RAJAB RAMADHAN MUSSA
ASHA SIMAI ISSA
KOANI
1.
SHAABAN IDDI AME
KHAMIS MALIK KHAMIS
2.
ALI MBARAKA SLEIMANI
ALI ISSA ALI
3.
KHALID JAFFAR MUSSA

CHWAKA
1.
MTUMWENI ABDALLA ABDALLA
ILYAS KHAMIS HAJI
2.
ALI KHAMIS AME
ARAFA SHAURI MJAKA
3.

AMOUR RAMADHAN NASSOR
VITI MAALUM
1.
FATMA MOH’D KOMBO
MTUMWA KHEIR MBARKA
2.
ASIYA MOH’D HAJI
AISHA MOHAMED SAID
3.
REHEMA MTUMWA MUSSA
SALMA HUSEIN ZARALI
  
WILAYA YA KUSINI
JIMBO
SN
UBUNGE
UWAKILISHI
MAKUNDUCHI
1.
MOH’D KOMBO ALI
ARAFA MUSSA ULEDI SULEIMAN
2.
SIMAI AMEIR HAJI
HIMIDI MAULIDI JUMA
3.
ZAHOR TAMAL HASSAN
HAROUB SIMBA SIMAI
MUYUNI
1.
BASWIRA HASAN SULEIMAN
SULEIMAN KADURA MUHIDINI
2.

ASHA ABDU HAJI
3.

MWANAHARUSI HAJI SUNNA
VITI MAALUM
1.
BASWIRA HASSAN SULEIMAN
ARAFA MUSSA ULEDI
2.
MWANTANGA ABDALLA SHAKA
ASHA ABDU HAJI
3.

KIBIBI MBARAKA SALMINI


  
WILAYA YA WETE
JIMBO
SN
UBUNGE
UWAKILISHI
WETE
1.
MWADINI ABBAS JECHA
DR. SULEIMAN ALI YUSSUF
2.
MBAROUK SALIM ALI
ASAA OTHMAN HAMAD
3.
SEIF SALEH HAMAD
ISS-HAKA ISMAIL SHARIF
OLE
1.
RAJAB MBAROUK MOH’D
HAMAD MASSOUD HAMAD
2.
SULEIMAN KHALFAN SAID
YUSSUF ABDI BAKAR
3.
RASHID KHAMIS HAMAD
YUSSUF MOH’D MUHUDHAR
GANDO
1.
OTHMAN OMAR HAJI
SAID ALI MBAROUK
2.
KHALIFA SULEIMAN KHALIFA
ALI YUSSUF ABDALLA
3.
SULEIMAN SALIM SHUKURU
KASSIM HAMAD NASSOR
MTAMBWE
1.
SALIM MUSSA MJAKA
HABIBU ALI MOHAMMED
2.
KHALIFA MOHD ISSA
MOH’D MASSOUD MARHOUN
3.
SULEIMAN ALI SEIF
SALIM ABDULLA HAMAD
KOJANI
1.
SALIM YUSSUF MOHAMMED
HAMAD MUSSA RASHID
2.
HAMAD SALIM MAALIM
HASSAN HAMAD OMAR
3.
HAJI MUSSA HAJI
SALIM BAKARI SALIM
VITI MAALUM
1.
RIZIKI OMAR JUMA
FARIDA AMOUR MOHAMMED
2.
ZULFA MOH’D ALI
MGENI HAMAD OTHMAN
3.
ATTIYE SULEIMAN SALIM
SHUWEHA MASSOUD OMAR

WILAYA YA MICHEWENI
JIMBO
SN
UBUNGE
UWAKILISHI
TUMBE
1
RASHID ALI ABDALLAH
RUFAI SAID RUFAI
2
SAID OMAR MAALIM
MMANGA MOH’D HEMED
3
SALIM OMAR ALI
RASHID SAID MBAROUK
MICHEWENI
1
HAJI KHATIB KAI
SUBETI KHAMISI FAKI
2
HAMAD ALI HAMAD
ISSA RASHID SLUM
3
ABDALLAH MASSOUD ALI
MBAROUK OMAR ABDALLA
KONDE
1
KHATIB SAID HAJI
SULEIMAN HEMED KHAMIS
2
ALI TARAB ALI
ISSA SAID JUMA
3
BAKIA JUMA KHAMIS
MOHAMMED SAID ISSA
MGOGONI
1
JUMA KOMBO HAMAD
ABUBAKAR KHAMIS BAKARY
2
KOMBO KHAMIS KOMBO
AMOUR SAID MUHAMMED
3
TALIB USSI HAMAD
SULEIMAN MOH’D KHALFAN
VITI MAALUM
1
MGENI JADI KADIKA
FATMA JUMA KHAMIS
2
MARIAM SAID HAJI
BIKAME YUSSUF HAMAD
3
RAYA SAID MASSOUD
FATMA HAMAD AMOUR
WILAYA YA CHAKE CHAKE
JIMBO
SN
UBUNGE
UWAKILISHI
CHONGA
1
ZAHRAN MOHAMMED YUSSUF
ABDALLA JUMA ABDALLA
2
MOHAMMED JUMA KHATIB
KHAMIS FAKI MARANGO
3
HAROUB MOHAMMED KHAMIS
MOHAMMED KASSIM SOUD
ZIWANI
1
ASMA MOHAMMED SAID
NAJMA KHALFAN JUMA
2
NASSOR SULEIMAN OMAR
OMAR SAID OMAR
3
AHMED JUMA NGWALI
MOHAMMED ALI SALIM
CHAKECHAKE
1
YUSSUF KAIZA MAKAME
ALI BAKAR HAMAD
2
ALI NASSOR KOMBO
OMAR ALI SHEHE
3
FATMA OMAR JUMA
MOHAMMED SUBETI ALI
WAWI
1
JUMA HAMAD OMAR
KHALIFA ABDALLA ALI
2
KHAMIS OTHMAN KHAMIS
NASRA NASSOR OMAR
3
AYOUB YUSSUF MGENI
SALEH JUMA NASSOR
VITI MAALUM
1
RUWAILA ABDALLA SAID
MAIMUNA SAID RASHID
2
NAJMA KHALFAN JUMA
BISHARA RAMADHAN TIPTIP
3
RUKIA KASSIM AHMED
SALMA MOH’D ALI

WILAYA YA MKOANI

JIMBO
S/N
UBUNGE
UWAKILISHI
CHAMBANI
1
YUSSUF SALIM HUSSEIN
ABBAS JUMA MUHUNZI
2
SAID MOHAMED ALI
JUMA ALI SIMBA
3
SAID RASHID SALIM
MOHAMMED MBWANA HAMAD
KIWANI
1
MASSOUD SULEIMAN ABDALLA
HIJA HASSAN HIJA
2
ABDALLA HAJI ALI
MALIK MTUMWA KOMBO
3
OMAR ALI MZEE
KHAMIS KHEIR HASSAN
MKANYAGENI
1
MOHAMED HABIB JUMA MNYAA
HAJI FAKI SHAALI
2
KHAMIS MOHAMMED KHAMIS
MOHAMED KHATIB MIKDADI
3
SHEHA HUSSEIN KOMBO
TAHIR AWEIS MOH’D
MKOANI
1
USSI KHAMIS HAJI
SEIF KHAMIS MOH’D
2
HAFIDH ALI HAFIDH
ABDALLA MUHAMMED ALI
3
ALI KHAMIS SEIF
MUHAMMED ALI SALIM
MTAMBILE
1
MASSOUD ABDALLA SALIM
ALEY SOUD NASSOR
2
ALI BAKAR KHAMIS
ABDALLA BAKAR HASSAN
3
HASSAN ALI SAID
MOHAMMED HAJI KHALID
VITI MAALUM
1
MOZA MOHAMMED KHAMIS
NACHIA KHAMIS MOHAMMED
2
HUSNA MOHAMMED ABDALLA
ASHA ALI ABDULLAH
3
HALIMA ALI MOHAMMED
MWAJUMA FAKI MDACHI
KILA MZANZIBARI ATAULIZWA SIKU YA KIYAMA NA MWENYEZI MUNGU ULIPOSIKIA WAZANZIBARI WENZIO WANADHALILISHWA NA KULAWITIWA NA HAWA JE ULIFANYA NINI TAFUTA JIBU LAKO MAPEMA KWA SIKU HIYO YA KIYAMA SIKU AMBAYO MALI NA WATOTO WAKO WALA CHEO CHAKO HAVITAKUFAA SIKU HIYO.

No comments:

Post a Comment